Board of Election Commissioners for the City of Chicago

Commissioners

Langdon D. Neal, Chairman
Richard A. Cowen, Secretary/Commissioner
Marisel A. Hernandez, Commissioner

Lance Gough, Executive Director
Kelly Bateman, Asst. Executive Director

Home > Informacje > O Radzie Wyborczej miasta Chicago

O Radzie Wyborczej miasta Chicago

Na tej stronie

  Misja Rady Wyborczej
  Historia Rady Wyborczej
  Kontakt z Radą Wyborczą / Zebrania Zarządu 

Misja Rady Wyborczej

Misją Rady Wyborczej miasta Chicago (Board of Election Commissioners for the City of Chicago) jest administrowanie przejrzystego, bezstronnego i dokładnego systemu wyborów.  Dotyczy także zarządzania rejestracją wyborców czyli; zabezpieczeniem praw wszystkich wyborców do oddania głosów niezależnie, w bezpieczenej i spokojnej atmosferze, bez ingerencji i zastraszania; oraz informowanie wyborców o wszystkich możliwościach oddania głosu, takich jak: Głosowanie w Dniu Wyborów, Wczesne Głosowanie oraz Głosowanie "Absentee" Drogą Pocztową.

Rada Wyborcza miasta Chicago (Board of Election Commissioners for the City of Chicago) jako ramie sądownicze "quasi-judicial", bezpośrednio odpowiedzialna za: zapewnienie systemu yborczego, który jest sprawiedliwy, dostępny i przejrzysty; promowanie wygodnego systemu rejestracji wyborców; utrzymanie najnowszych urządzeń do głosowania oraz dokumentacja rejestracji; realizacja wszystkich ustawowych obowiązków w ramach federalnego i stanowego kodeksu wyborczego; oraz dostarczanie informacji, które ułatwią głosującemu udział  w czynnym prawie wyborczym.

Historia Rady Wyborczej

Pod koniec 1800 roku, reforma ruchu wyborczego "election reform movement" zdobyła dużą popularność w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w dużych ośrodkach miejskich. Reformy te koncentrują się na przekazaniu władzy prawa wyborczego od wybranych urzędników do niezależnych profesjonalistów wyborczych.  W 1880 roku w Chicago, przywódcy obywatelscy, były burmistrz Chicago oraz wydawca Chicago Tribune, Joseph Medill poprowadził kampanię poszukującą tych właśnie reform. 

Najbardziej powszechny model reformy w tamtych czasach dotyczył ukształtowania niezależnej Rady Wyborczej  (Board of Election Commissioners), której członkowie nie mogli być wybranymi urzędnikami lub nie mogli uczestniczyć w kampaniach politycznych. Zgodnie z systemem administracji wyborczej, Rada służyła jako dodatkowy sądowniczy Sądowniczy oddział rządu - ten sam oddział rządu był włączony w podejmowanie innych spraw wyborczych, takich jak: dostęp kandydata do karty wyborczej i powtórnego przeliczania wyborów.

Przekonując przywódców obywatelskich, prawodawcy w Springfield zatwierdzili delegacje ustawową w roku 1885, celem której było pozwolenie wyborcom każdego miasta Illinois decydować o kształtowaniu lokalnej Rady Wyborczej (Board of Election Commissioners).  Kiedy miasto Chicago obejmowało miasteczka, oddzielne referenda zostały przeprowadzone w każdym miasteczku. Przeważająca większość wyborców w każdym miasteczku Chicago głosowała za stworzeniem jednej Rady Komisji Wyborczej całego miasta Chicago.

W rezultacie, Powiat Cook stał się jak wiele innych wielkich jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych: z Radą Wyborczą (Election Board) nodzorującą rejestrację wyborców i adminisracje wyborczą w centrum miasta oraz Biuro Sekretarza Powiatu Cook (County Clerk) pełniące te samą funkcję na obszarze przedmieść.

Trzech członków Rady Wyborczej miasta Chicago jest wyznaczonych przez Sąd Okręgowy Powiatu Cook na trzyletnią kadencję.  Jedna kadencja Komisarza wygasa każedego roku. Zgodnie z prawem, Członkostwo Rady musi zawierać co najmniej jednego członka z każdego z dwóch dominujących politycznych partii stanu. Na podstawie prawyborów, jest to Demokratyczna i Republikańska partia polityczna.  Przyszła przynależność polityczna Komisarza jest zdeterminowana przez jego lub jej zapis, decydujący o pozycji na karcie wyborczej w Prawyborach.

Rada Wyborcza miasta Chicago (Chicago Election Board) nadzoruje jedną z największych operacji wyborów w Stanach Zjednoczonych z około 1.4 milionem zarejestrowanych wyborców w 2,069 okręgach wyborczych (precincts), w przybliżeniu liczba okręgów wyborczych jest prawie dwa razy większa niż ta w stanie Iowa.